Про кафедру

До професорсько-викладацького складу кафедри входять професор, доктор наук, 4 доценти, 5 кандидатів наук, 2 старші викладачі, старший лаборант.

Очолює кафедру професор, доктор педагогічних наук Резван Оксана Олексіївна.

Історія кафедри мовної підготовки, педагогіки та психології бере свій початок 1976 року, коли в складі кафедри іноземних мов засновали секцію російської мови.

У 80-ті роки секція проводила роботу зі студентами-іноземцями з понад 70 країн світу. Загальна кількість студентів становила тоді близько 350 осіб.
1982 року у зв’язку зі збільшенням кількості іноземних студентів секцію було реорганізовано в кафедру російської мови.

Велику роль у становленні кафедри як самостійної структурної одиниці відіграв її перший завідувач – доцент, кандидат психологічних наук Володимир Володимирович Рєпкін. Він професійно й вимогливо формував кадровий склад кафедри, її матеріальну та навчально-методичну базу.

1989 року в навчальний процес вузу було введено курс української мови, а потім дисципліну «Ділова українська мова» для вітчизняних студентів першого курсу всіх спеціальностей. Розробкою даного курсу займались старші викладачі кафедри Грінченко О. М. і Дроздова І. П. Із цього часу викладачі кафедри працюють як з іноземними студентами, так і з вітчизняними.

1990 року кафедру російської мови було перейменовано на кафедру української та російської мов, на якій у 1991 році було засновано підготовче відділення для іноземних громадян. Тут успішно працювали викладачі Платонов О. В., Соколова Г. П., Прилуцька Я. М., Кравченко О. В. Пізніше підготовче відділення реорганізовано в окремий підрозділ – кафедру російської мови як іноземної.

Відповідно до змісту роботи 2008 року назву було змінено на кафедру мовної підготовки, педагогіки та психології.

Сьогодні на кафедрі працюють такі науково-педагогічні працівники:

завідувач кафедри - професор Резван О.О.;

доценти Жигло О.О., Приходько А.М., Тєлєжкіна О.О.;

старші викладачі Кір'янова О.В., Долгопол О.О.;

старший лаборант 

Серед них доктор педагогічних наук Резван О.О., кандидати педагогічних наук Жигло О.О., Долгопол О.О., Приходько А.М., кандидат філологічних наук Тєлєжкіна О.О.

Фахівцями кафедри викладаються такі дисципліни:

  •  мовна підготовка (для іноземних студентів);
  •  українська мова за професійним спрямуванням;
  •  сучасна українська літературна мова;
  •  ділова українська мова;
  •  психологія;
  •  сучасні методи викладання у вищий школі;
  •  педагогіка;
  •  професійна риторика; 
  •  науковий стиль мовної підготовки.

За останні десять років кафедрою підготовлено й видано понад 300 статей, методичних розробок, навчальних посібників.

Науково-педагогічними працівниками кафедри проводиться робота з аспірантами: завідувач кафедри проф. Резван О. О. викладає курс "Сучасні методи викладання у вищий школі", доцент Жигло О.О. -"Науковий стиль мовної підготовки" (для іноземних аспірантів). 

Щороку під керівництвом викладачів кафедри студенти університету беруть участь у Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». Кафедра систематично проводить різноманітні виховні заходи: день української мови, екскурсії містом, тематичні уроки, присвячені видатним діячам української культури й мистецтва.

 

 

Консультації зі студентами проводяться за індивідуальним запитом у формі звернення на електронну пошту викладача чи в чаті Microsoft Teams:

Резван Оксана Олексіївна       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Жигло Оксана Олександрівна This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Кір`янова Олена Василівна This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Тєлєжкіна Олеся Олександрівна

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Приходько Альона Михайлівна This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Долгопол Олена Олександрівна This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

We have 2246 guests and no members online