Про кафедру

До професорсько-викладацького складу кафедри входять:2 доценти, 3 кандидати наук, 2 старших викладача, 3 викладачів, старший лаборант.

Очолює кафедру доцент, кандидат психологічних наук Золотарьова Ірина Миколаївна.

Історія кафедри мовної підготовки, педагогіки та психології розпочинається з 1976 року, коли у складі кафедри іноземних мов було засновано секцію російської мови.

У 80-ті роки секція проводила роботу зі студентами-іноземцями з понад 70 країн світу. Загальна кількість студентів становила тоді близько 350 осіб.
1982 року у зв’язку зі збільшенням кількості іноземних студентів секцію було реорганізовано у кафедру російської мови.

Велику роль у становленні кафедри як самостійної структурної одиниці відіграв її перший завідувач – доцент, кандидат психологічних наук Володимир Володимирович Рєпкін. Він професійно і вимогливо формував кадровий склад кафедри, її матеріальну та навчально-методичну базу.

1989 року у навчальний процес вузу було введено курс української мови, а потім дисципліну «Ділова українська мова» для вітчизняних студентів першого курсу всіх спеціальностей. Розробкою даного курсу займались старші викладачі кафедри Грінченко О. М. і Дроздова І. П. Із цього часу викладачі кафедри працюють як з іноземними студентами, так і з вітчизняними.

1990 року кафедру російської мови було перейменовано на кафедру української та російської мов, на якій у 1991 році було засновано підготовче відділення для іноземних громадян. Тут успішно працювали викладачі Платонов О. В., Соколова Г. П., Прилуцька Я. М., Кравченко О. В. Пізніше підготовче відділення було реорганізовано в окремий підрозділ – кафедру російської мови як іноземної.

Відповідно до змісту роботи 2008 року назву було змінено на кафедру мовної підготовки, педагогіки та психології.

На теперішній час на кафедрі працюють наступні науково-педагогічні працівники:

завідувач кафедри - доцент Золотарьова І. М.,

доцент Жигло О. О.,

старші викладачі Пономарьов О. С., Кір'янова О. В.,

викладачі Малюкова О. Ю., Хом'якова О. В., Бондар Ю. С.,

старший лаборант Блажко Т. В.

Серед них кандидат психологічних наук Золотарьова І. М.,кандидат педагогічних наук Жигло О. О., кандидат культурології Хом'якова О. В.

Викладачами кафедри викладаються такі дисципліни:

• російська мова як іноземна;

• українська мова за професійним спрямуванням;

• психологія;

• основи педагогіки та психології;

• університетська освіта;

• методика викладання у вищий школі;

• педагогіка та психологія вищої освіти;

• вища освіта України і Болонський процес.

За останні десять років на кафедрі підготовлено і видано понад 300 статей, методичних розробок і посібників.

Провідні напрямки наукової роботи кафедри

□ Психологічні основи організації педагогічної діяльності (доцент Золотарьова І. М.).

□ Педагогічні умови професійного зростання викладача (доцент Жигло О. О.).

□ Психолого-методичні проблеми організації роботи з текстом на заняттях з російської мови як іноземної (ст.    викладач Пономарьов О. С.).

□ Культура мовлення (ст. викладач Кір'янова О. В.).

□ Виховна система ВНЗ (викладач Малюкова О. Ю.).

□ Культурологічні засади мовно-педагогічного спілкування у ВНЗ (викладач Хом’якова О. В.).

Науково-педагогічні працівники кафедри проводять роботу з аспірантами. Завідувач кафедри Золотарьова І. М. викладає курс «Основи педагогіки та психології вищої освіти». Старший викладач Пономарьов О. С. готує іноземних аспірантів до кандидатського екзамену з російської мови.

Щороку під керівництвом викладачів кафедри студенти університету беруть участь у Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Українська мова». Кафедра систематично готує та успішно проводить традиційні Пушкінські читання, присвячені творчості великого поета, та тематичні уроки, присвячені видатним діячам української культури та мистецтва.

Викладачі кафедри успішно працюють на курсах з підготовки до ЗНО центру довузівської підготовки.


На сайті 197 гостей та користувачі відсутні